การทดลอง ของฟาราเดย์ (ทดลองได้ด้วยตนเองที่หน้าจอมือถือของท่าน)

คลิกเข้าสู่การทดลองโดยตรง

ข้างบนท่านสามารถทดลองได้ด้วยตนเอง

วิธีทดลอง 1. ใช้นิ้วของท่านลากแม่เหล็กผ่านเข้าไปในลูบของขดลวด

2. สังเกตเข็มของโวลต์มิเตอร์ว่าเป็นอย่างไร

3. คลิกปุ่มขดลวด เป็น 2 ขด  และให้ท่านลากแม่เหล็กผ่านเข้าไปในขดลวด

4. คลิกปุ่มอื่นๆอีก สังเกตการเปลี่ยนแปลง

Image # 2. Faraday's Law Screenshot

นำมาจาก  https://phet.colorado.edu/en/simulation/faradays-law
Image # 3. faraday

อ่านต่อที่นี่