คณิตศาสตร์ในลานจอดรถ

Image # 2. 9276_838034259579104_6377579589709225950_n

เฉลย

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

เก๋ง 60 กระบะ 20

สีแดง 35  สีเขียว 45

กระบะสีเขียว 9  กระบะสีแดง 11 คัน

ดังนั้น เก๋งสีแดง 24