ผ่าท้องปลาวาฬ ระเบิดกระจุย (เป็นวีดีโอที่รุนแรง โปรดพิจารณาในการชม)

ผ่าท้องปลาวาฬ ระเบิดกระจุย

Posted by ฟิสิกส์ราชมงคล1 on 31 พฤษภาคม 2015

Image # 2. pic02

ผ่าท้องปลาวาฬ ระเบิดกระจุย