ที่จอดรถ ในแนวสูง (มีคลิป)

Poco spazio, tanto parcheggio! #SuperN1 #spettacolo

Posted by AutoMoto.it on 21 เมษายน 2015

Image # 2. 44

ท่านจะได้เห็นการสร้าง ที่จอดรถ ในแนวสูง  ลักษณะเหมือนกับรางเลื่อน ตั้งแต่เริ่มต้น จนเสร็จ