สัตว์น้ำแปลกๆที่สำรวจพบใต้ท้องทะเลลึก

Image # 2.

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของสหรัฐฯได้เผยแพร่รูปภาพ บรรดาสัตว์น้ำแปลกๆที่สำรวจพบใต้ท้องทะเลลึก เมื่อปีที่แล้ว.

Image # 3.
Image # 4.
Image # 5.