(คลิป) รถทัวร์เบรกแตกชนรถยนต์ ที่ จ.ลำปาง เสียชีวิต 1 คน กับกฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน (กฎของความเฉื่อย)

(คลิป) รถทัวร์เบรกแตกชนรถยนต์ ที่ จ.ลำปาง เสียชีวิต 1 คน #ThaiPBS

Posted by ThaiPBS on 26 พฤษภาคม 2015

  Image # 2. 5

    จากกฎของความเฉื่อย รถเบรกแตก จะยังไม่หยุดในทันที  ยังเคลื่อนที่ต่อไป  จะหยุดได้ก็ต่อเมื่อ ไปชนสิ่งต่างๆ แล้ว  อ่านกฎข้อที่หนึ่งของนิวตันข้างล่างดูครับ

กฎข้อที่ 1 กฎของความเฉื่อย (Inertia)

Image # 3.

กฎข้อที่ 1 ของนิวตัน จากการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ ในชีวิตประจำวัน จะพบว่าวัตถุที่วางนิ่งอยู่บนพื้นราบเรียบจะ อยู่นิ่งต่อไปถ้าไม่ออกแรงกับวัตถุนั้น เช่น ก้อนหินที่วางบนพื้นเฉยๆ และวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ถ้าไม่มีการออกแรงกับวัตถุนั้น หรือออกแรง 2 แรงกับวัตถุนั้นในแรงที่เท่ากันและทิศตรงข้ามกันแล้ว วัตถุจะยังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เท่าเดิม เช่น เมื่อเราอยู่ในรถ แล้วรถเกิดเบรกกระทันหัน ทำให้รถหยุดนิ่งอย่างรวดเร็ว นันคือ มีแรงจากการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า และแรงเสียดทานในการเบรกในทิศตรงข้ามกัน แต่ตัวเรายังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแม้รถจะหยุดแล้วก็ตาม

“วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ

ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน“