เกมทดสอบความไว และไหวพริบ (เล่นผ่านมือถือ)

Image # 2. 13391

    เกมทดสอบไหวพริบ:ใช้นิ้วกดที่หน้าจอ จะมีเส้นวิ่งขึ้นด้านบน เมื่อกะระยะได้แล้วให้ยกนิ้วออก (เส้นนี้เปรียบเหมือนสะพานพาดผ่านไปยังอีกฝั่งหนึ่ง) http://smartmercado.com/wxsc/puzzle/paolu/index.html?from=singlemessage&isappinstalled=0