ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น ของ อ.นพฤทธิ์ จินันทุยา มีคลิปการสอนครบถ้วน

Image # 2.

คลิกชมเนื้อหา แบบ PDF

คลิกชมเนื้อหา  PPT

ดูคลิป ควอนตัมเบื้องต้น

Image # 3.

ทฤษฎีควอนตัม ตอนที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=S6-nI2Cht3M

Image # 4.

ทฤษฎีควอนตัม ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=UbY0wgWZc80

Image # 5.

ทฤษฎีควอนตัม ตอนที่ 3

https://www.youtube.com/watch?v=iQVSsgXu6ks

Image # 6.

ทฤษฎีควอนตัม ตอนที่ 4

https://www.youtube.com/watch?v=SD7WZx5Y_K0

Image # 7.

ทฤษฎีควอนตัม ตอนที่ 5

https://www.youtube.com/watch?v=oW8lXSwFfv0

     คลื่นสสารมีสมบัติอย่างไร  สมมติฐานของเดอบรอยห์ ตัวอย่างลวดลายการเลี้ยวเบน  การทดลองของดาวิสสัน และเจอเมอร์   คลื่นและอนุภาค  สมการของชเรอดิงเงอร์  อนุภาคอิสระ  และอื่นๆอีกมากมาย ของ อ.นพฤทธิ์  จินันทุยา  จำนวน  50  แผ่น คลิกค่ะ Image # 8. powerpoint