คลิป อธิบาย (a+b) ยกกำลังสอง

Thailand Power Quality Solutionsหลายๆคนยังงงในเรื่อง (a+b)² = a² + 2ab +b² ลองชมคลิปแล้วจะหายงงครับ ฟิสิกส์ราชมงคล เห็นว่าน่าสนใจ ลองคลิกชมครับ

Posted by ฟิสิกส์ราชมงคล1 on 15 เมษายน 2015

 

อธิบายเพิ่มเติม
a²  คือ  พื้นที่ ของสี่เหลี่ยมจตุรัส ยาวด้านละ a
b²  คือ  พื้นที่ ของสี่เหลี่ยมจตุรัส ยาวด้านละ b
ab คือ  พื้นที่ ของสี่เหลี่ยมผืนผ้า   กว้าง a  ยาว b
a²  +  b² +  2ab   =   พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจตุรัส ยาวด้านละ a+b