แร่ธาตุในชีวิตประจำวัน

Image # 2.

    ฟลูออไรด์ใช้ผสมในยาสีฟัน  แร่ควอตซ์ใช้ในนาฬิกาข้อมือ  และอื่น ฯลฯ

คลิกดูผ่าน youtube  Image # 3.

https://youtu.be/T4jVvdHezdk