ตีช้อนลงในแก้ว (โมเมนต์)

Image # 2.

    วางช้อนคันนึงลงบนปลายช้อนอีกคันนึง  ดีดให้ช้อนตกลงบนแก้วให้ได้

คลิกดูผ่าน youtube  Image # 3.

https://youtu.be/clmFY8TG0iE