ดูดลูกอม (สมดุลทางฟิสิกส์)

Image # 2.

    ใช้หลักการแรงดันอากาศ ดูดลูกอมนำไปวางไว้บนปลายหลอดอีกอันนึง  เป็นเกมที่แสดงความสมดุลได้อย่างยอดเยี่ยม

คลิกดูผ่าน youtube  Image # 3.

https://youtu.be/mGYEuKkjdxg