กระป๋องเต้นระบำ

Image # 2.

    ใช้น้ำกับไฟ ทำให้กระป๋องขยับได้  เกี่ยวข้องกับความร้อนและการขยายตัวของก๊าซ

คลิกดูผ่าน youtube  Image # 3.

https://youtu.be/BgmBtguE5Nc