กระบวนความคิด

Image # 2.

กระบวนความคิด

   นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่า อริยาบทต่างๆ มีผลต่อการคิดและการตัดสินใจของมนุษย์ การนอนคิดจะทำให้ความคิดกว้างไกล  การยืนทำให้ความคิดแคบลงสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้น  ส่วนการนั่ง