มนุษย์พลังงาน

Image # 2.

มนุษย์พลังงาน

    เชื่อหรือไม่ว่าร่างกายของคนผลิตกระแสไฟฟ้าได้  คนแต่ละคนจะมีพลังงานเทียบเท่ากับการเปิดหลอดไฟฟ้าขนาด 120 วัตต์ เพราะคนที่กินอาหารเข้าไปปริมาณ 2,500 แคลอรี่ ในแต่ละวันจะให้พลังงานความร้อน 104 แคลอรี่ ต่อชั่วโมง  ซึ่งเทียบเท่ากระแสไฟฟ้าที่มีพลังงาน 120 วัตต์