สารส้มกับการละลายน้ำ

 

Image # 2.

การทดลอง การละลายของสารส้มในน้ำ และดูการก่อตัวของผลึกอย่างช้าๆ คลิกค่ะ

ดูผ่าน youtube Image # 3. http://youtu.be/NXs1_SrsrcU