ดอกเล็บ

 

Image # 2.

เป็นบริเวณที่เล็บไม่ประกบติดกับผิว คลิกค่ะ

ดูผ่าน youtube Image # 3. http://youtu.be/x2L4Mf7W200