ลมหายใจสีขาว

 

Image # 2.

ในที่เย็นมากๆ เวลาหายใจเกิดควันสีขาวขึ้น สาเหตุเป็นเพราะลมหายใจออกมากระทบกับอากาศเย็นภายนอก จึงกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเล็กๆ คลิกค่ะ

ดูผ่าน youtube Image # 3. http://youtu.be/8fkVdjox3Lk