เลือดมาจากไหน

 

Image # 2.

 

ไขกระดูกทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือด ผู้ใหญ่ปกติมีเลือดในร่างกาย 5-6 ลิตร คลิกค่ะ

ดูผ่าน youtube Image # 3. http://youtu.be/-wfxxbpHq_U