สัตว์จำศึล

 

Image # 2.

ก่อนจำศีลสัตว์เหล่านี่ จะทานอาหารเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อจำศีลมันจะเคลื่อนไหวน้อย การเต้นหัวใจ และอุณหภูมิภายในตัวมันจะลดลง คลิกค่ะ

ดูผ่าน youtube Image # 3. http://youtu.be/s4IpU1UTEuM