โลกาภิวัตน์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน้า 9

โลกาภิวัตน์ 09  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

Image # 2.

ยานไปพระจันทร์

นักวิจัยตรวจตรายานอวกาศจีน ซึ่งเดินทางไปเข้าวงโคจรรอบดวงจันทร์ และกลับมายังโลก ที่เขตปกครองตนเองมองโกเลีย ทำให้จีนมีชื่อเสียงว่าเป็นชาติที่ส่งยานอวกาศ ไปเวียนรอบดวงจันทร์ แล้วกลับโลกได้สำเร็จเป็นชาติที่ 3.

Image # 3.
คอมพิวเตอร์แอปเปิล

เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการได้เต็มรูปแบบรุ่นแรกของแอปเปิล ซึ่ง สตีฟ จ็อบ ประดิษฐ์ขึ้นในโรงรถของพ่อแม่ เมื่อ พ.ศ.2519 ตั้งราคาขายประมาณเครื่องละ 19,800 บาท ขายได้จนเกลี้ยง เมื่อตอนอายุ 21 ปี จะถูกนำออกประมูล โดยบริษัทประมูลของขายคริสตี้.