โลกาภิวัตน์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน้า 8

โลกาภิวัตน์ 08  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

Image # 2.
วัคซีนอีโบลา

นักวิจัยของคณะกรรมการพลังงานปรมาณู ถืออุปกรณ์ทดสอบวินิจฉัยโรคระบาดอีโบลา สามารถนำไปใช้ได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องมีเครื่องมือพิเศษอื่นแต่อย่างใด โดยทดสอบจากเลือดหรือปัสสาวะ ทราบผลภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที จะผลิตเครื่องต้นแบบให้กับสถานพยาบาลต่างๆใช้ดูก่อน ก่อนหน้าที่จะผลิตเป็นจำนวนมาก เครื่องมือนี้เป็นผลงานของบริษัทยา “เวดแล็บ” แห่งฝรั่งเศส.

Image # 3.
เต่ากระดองจุด

เจ้าหน้าที่กองทุนสัตว์ป่าโลก ของปากีสถานอุ้มเต่ากระดองจุด ที่ศูนย์กักสัตว์ เมืองซุกเกอร์ ในขณะที่กลุ่มนักอนุรักษ์กำลังเรียกร้องให้ช่วยกันพิทักษ์โลมาในแม่นํ้าสินธุ กับเต่ากระดองจุด จากผู้ลักลอบล่ามัน เอาไปขายให้กับผู้ชอบเลี้ยงสัตว์ แปลกๆ และเอาไปทำยาพื้นบ้าน.