โลกาภิวัตน์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน้า 5

โลกาภิวัตน์ 05  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

Image # 2.

ทำลายสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าในเมืองเกลเซนกีร์เชน ประเทศเยอรมนี พ่นไอน้ำและควันออกจากปล่องเป็นลำโขมง ในยามท่ีกลุ่มผู้เช่ียวชาญเรื่องภูมิอากาศ แห่งสหประชาชาติ กำลังออกคำเตือน ให้นานาชาติรีบ ตกลงกันในเรื่องพิทักษ์ภูมิอากาศของโลก กันเสียโดยเร็ว.

Image # 3.
ยานอวกาศตก

เจ้าหน้าที่ เอฟบีไอ มองสำรวจซากยานอวกาศพลเรือน บริษัท “เวอร์จิน กาแลคติก” อเมริกา ตกที่ใกล้เมืองแคนติล รัฐแคลิฟอร์เนีย ขณะบินทดสอบเหนือทะเลทราย โมฮาวี รัฐแคลิฟอร์เนีย นักบินเสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ อีกคนบาดเจ็บสาหัส ตอนช่วงต้นสัปดาห์.

Image # 4.
ท้ามฤตยู

นายนิค วาเลนด้า นักเดินไต่ลวดผู้มีช่ือเสียงของอเมริกา เดินบนสายลวดท่ีขึงตึง ผูกโยงระหว่างหอคอยมารินา ซิตี้ เวสท์ ข้ามแม่นํ้าชิคาโก กับยอดตึกเลียว เบนเนตต์ ขณะเดินผ่าหอคอยเวสท์ มารินา ท่ีนครชิคาโก เมื่อปลายสัปดาห์ก่อน.

Image # 5.
เกมใหม่

พนักงานของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่กำลังพัฒนาและนวัตกรรม ที่กรุงโตเกียว แสดงการเล่นเกมกีฬาแบบใหม่ แบ่งผู้เล่นออกข้างละ 3 คน สวมกรงทำด้วยพลาสติกรูปทรงสุ่มไก่ แข่งฟุตบอล กัน กล่าวกันว่ากีฬาแบบ นี้ กำเนิดขึ้นที่นอร์เวย์มาก่อน.