โลกาภิวัตน์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน้า 4

โลกาภิวัตน์ 04  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

 
Image # 2.
รถยนต์ฝีมือชาวบ้าน

ชาวเมืองเฉินหยาง มณฑลเลียวหนิงของจีน นายหลิว ฟูหลงขับรถยนต์ทำด้วยไม้ ซึ่งเขาต่อขึ้นเอง แถมใช้เครื่องมอตอร์ไฟฟ้า ตัวรถหนัก 200 กก.กว่า วิ่งได้เร็วชั่วโมงละ 30 กม. ชาร์จไฟหนหนึ่งวิ่งได้ไกล 20 กม.

Image # 3.
ภาวะประจวบกัน

ภาพโฆษณานม ซึ่งหมอเคยแนะนำให้ดื่มนม ว่าจะช่วยให้กระดูกแข็งแรง และบำรุงสุขภาพ แต่บัดนี้กลับมีรายงานผลการศึกษา จากเดนมาร์ก กล่าวหาว่า การดื่มนมมากอาจทำให้อายุสั้น และผู้หญิงกระดูกเปราะ สร้างความเคลือบแคลงขึ้น พร้อมกันนั้น ทางฝ่ายสมาคมผู้ผลิตนม ก็กล่าวว่า อาจเป็นเรื่องประจวบกันมากกว่า.