โลกาภิวัตน์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน้า 30

โลกาภิวัตน์ 30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

Image # 2.

ปืนเต็มเมืองรัฐบาลโคลอมเบียต้องใช้รถปั้นจั่นมากวาดเก็บอาวุธปืน ที่ยึดมาได้จากพวกกองโจร และกลุ่มพวกก่อการร้ายต่างๆที่มาก่อเหตุ เอาไปเข้าโรงหลอมเหล็กของรัฐบาล เพื่อหลอมเอาเหล็กมาใช้ทำเหล็กเส้น ทำรากฐานและเสาของโรงเรียนและโรงพยาบาล ในอาณาบริเวณที่ยังมีการต่อสู้กับพวกโจรอยู่.

Image # 3.

แผ่นดินเหนือสุดองค์การอวกาศสหรัฐฯเปิดเผยภาพถ่ายภูมิประเทศของเขตแดนเมืองนูนาวุต อันเป็นดินแดนอยู่ปลายเหนือสุดของแคนาดา มีหลักฐานแสดงว่าเคยมีผู้คนอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนคริสต์ศักราช 2,000 ปี ในปัจจุบันก็ยังมีผู้คนอยู่ไม่เกิน 200 คน พื้นที่ส่วนใหญ่ของดินแดนอันเป็นเกาะปกคลุมด้วยแม่น้ำน้ำแข็ง.