โลกาภิวัตน์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน้า 3

โลกาภิวัตน์ 03  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

Image # 2.
เรือดำน้ำทำเอง

ชาวนามณฑลฮุเป๋ของจีน นายตัน ย้ง เปิดประตูเรือใต้น้ำที่เขาใช้เวลาต่อขึ้นเองนาน 5 เดือน ด้วยความภูมิใจ มันดำได้ลึก 10 เมตร หนัก 1 ตันเศษ.

Image # 3.
จุดดับดวงอาทิตย์

ภาพถ่ายด้วยกล้อง โทรทรรศน์จากเมืองหลวง คูเวต ถ่ายเห็นจุดดับขนาด ใหญ่บนพื้นผิวของดวงอาทิตย์ กินพื้นที่กว้าง 128,000 กม. เมื่อตอนปลายเดือนนี่เอง.