โลกาภิวัตน์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน้า 29

โลกาภิวัตน์ 29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

Image # 2.

ต้องใช้แรงงานต่างชาติ

พยาบาลชาวอินโดนีเซียซึ่งรับจ้างทำงานที่สถานที่พักคนชราแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น กำลังชี้แจงให้กับผู้พักอาศัยคนหนึ่ง ทุกวันนี้ญี่ปุ่นมีโครงการ ต้องเปิดรับต่างชาติ ไปรับจ้างทำงานหลายอย่าง ส่วนใหญ่จากจีน เวียดนามและอินโดนีเซีย เข้าไปทำงานตั้งแต่โรงงานทอผ้า ก่อสร้าง ไร่นาและอุตสาหกรรมต่างๆ.

Image # 3.

สู้โรคอีโบลา

เต็นท์พยาบาลปลูกเรียงราย อยู่ชานกรุงมอนโรเวีย เมืองหลวงของไลบีเรีย เป็นส่วนหนึ่งของสถานพยาบาลแห่งใหม่ของอเมริกา ที่เพิ่งเปิดดำเนินการ