โลกาภิวัตน์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน้า 28

โลกาภิวัตน์ 28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

Image # 2.

สถานกักกันกองทัพอากาศสหรัฐฯได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ต้อนรับหน่วยทหารที่ถูกส่งไปช่วยปราบโรคระบาดอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกกลับมา สามารถต้อนรับให้กินอยู่หลับนอนและพักผ่อนได้ครั้งละ 90 คน โดยมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างเช่น โรงพลศึกษา อย่างครบครัน ให้พักอยู่ดูสถานการณ์เป็นเวลานาน 21 วัน.

Image # 3.

มือคนกับมือเหล็กผู้ชายคนหนึ่งยื่นมือจับกับมือของหุ่นยนต์มนุษย์ ที่งานประชุมเรื่องหุ่นยนต์มนุษย์ ในกรุงมาดริด ประเทศสเปน.