โลกาภิวัตน์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน้า 23

โลกาภิวัตน์ 23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

Image # 2.

บินระดับสตราโตสเฟียร์

ภาพสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงเครื่องบินพลังงานแสงแดด บินอยู่ในระดับความสูงชั้นสตราโตสเฟียร์ ที่เริ่มจากชั้นสตราโตฟอส ขึ้นไปถึงระดับ 55 กม. จากระดับทะเลปานกลาง ไม่มีเมฆเป็นที่อยู่ของชั้นโอโซน.

Image # 3.

สุนัขลมกรด

โครงกระดูกของสุนัขพันธุ์เกรย์ฮาวด์ ตั้งแสดงอยู่ในหอเกียรติยศเกรย์ฮาวด์ ที่เมืองอบีเลียน รัฐแคนซัส วารสาร “ปอปปูล่าร์ ไซแอนส์”ได้ยกย่องสุนัขพันธุ์นี้ว่า เป็นสุนัขที่วิ่งได้เร็วที่สุด รองจากเสือซีตาห์เท่านั้นเอง มันสามารถวิ่งได้เร็วถึงชั่วโมงละ 45 ไมล์.