โลกาภิวัตน์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน้า 22

โลกาภิวัตน์ 22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557
Image # 2.

บรรทุกเกินตัว

คนงานบรรทุกพัดพื้นบ้าน ทำจากป่านเชือกต้นกล้วย เต็มคันรถจักรยานยนต์จนล้น ไปยังตลาดตามถนนในกรุงมะนิลา.

Image # 3.

ต่อต้านล่าวาฬ

ภาพเปิดเผยให้เห็นท่อนตัวของวาฬตัวหนึ่ง บนเรือล่าวาฬเพื่อการวิจัยของญี่ปุ่น ในมหาสมุทรแอตแลนติก ทางฝ่ายญี่ปุ่นได้อ้างว่า ได้ลดโควตาวาฬที่จะล่า เพื่อประโยชน์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ลงอีก 2 ใน 3 เพื่อจะระงับเสียงต่อต้านการล่าวาฬ ของนานาชาติลง