โลกาภิวัตน์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน้า 21

โลกาภิวัตน์ 21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

Image # 2.

ยาบำรุงแม่ค้าในตลาดสด จับกบถลกหนังใส่ลงในเครื่องบด ผสมกับรากไม้และน้ำผึ้ง บดออกมาเป็นยาบำรุง จำหน่ายในกรุงลิมา ประเทศเปรู.

Image # 3.

ซ้อมอุบัติเหตุเครื่องบิน

พนักงานบรรเทาสาธารณภัยอินโดนีเซียซ้อมรับอุบัติเหตุเครื่องบิน ที่ท่าอากาศยานสากลบาหลี โดยใช้หุ่นของท่อนหางเครื่องบินเข้าร่วมด้วย.