โลกาภิวัตน์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน้า 20

โลกาภิวัตน์ 20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

Image # 2.

กลับมารักษาตัว

พนักงานอนามัยในชุดป้องกันอย่างรัดกุม ช่วยกันหามเปลที่มีเครื่องปกคลุมมิดชิดของหมอมาร์ติน ซาเลีย ศัลยแพทย์ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่เซียร์ราลีโอน แต่ติดโรคอีโบลา กลับมารักษาตัว ที่ศูนย์แพทย์เนบราสกา ในเมืองโอมาฮา.

Image # 3.

ชอบกินปลากับเศษเนื้อวารสารวิทยาศาสตร์ของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า นักวิจัยพบว่าถ้าหากใช้ปลากับเศษเนื้อ เข้าช่วยในการฝึกแมว จะช่วยให้มันเชื่องง่ายขึ้น จากการที่มันเป็นสัตว์ที่ชอบความเป็นอิสระมาตั้งแต่หนก่อน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ชอบเลี้ยงแมว มักชอบเลือกลักษณะของมันที่ตนชอบ อย่างเช่น เท้าด่างเป็นต้น.

Image # 4.

ย้ายจรวดจรวดขับดันรุ่นใหม่ แบบ “โอเรียน” ถูกลำเลียงไปยังฐานยิงจรวด ของกองทัพอากาศสหรัฐฯเพื่อทดสอบยิงหนแรก กำหนดวันที่ 4 เดือนหน้านี้.

Image # 5.

งานแสดงส้วมผู้เข้าร่วมเปิดงานแสดงส้วมระหว่างประเทศ ที่ในกรุงนิวเดลี ของอินเดีย แบกหัวส้วมมาร่วมพิธีเปิดงานด้วย ทุกวันนี้ยังประมาณกันว่า ยังคงมีชาวอินเดียเกือบ 594 ล้านคน ยังไม่มีส้วมใช้กัน โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กเกือบ 300 ล้านคน นอกจากจะแพร่โรคแล้ว ยังเป็นเหตุให้โดนเพศชายข่มเหงทางเพศอีกด้วย