โลกาภิวัตน์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน้า 16

โลกาภิวัตน์ 16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

Image # 2.

ตรึงติดกับกะโหลก

ศิลปินนีล ฮาร์บิสสัน ใช้ไมโครโฟนที่ติด ตรึงกับกะโหลกศีรษะอย่างแน่น หนา พูดในงานแสดงเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคม ที่นครริกา เมือง หลวงของลัตเวีย ในงาน ซึ่งมี กำหนด แค่ 2 วัน.

Image # 3.

ขี่มอเตอร์ไซค์โลดโผนดาราขี่มอเตอร์ไซค์โลดโผนอีริก โฮนเชน วาดลวดลายอันสูงส่ง ให้บรรดาแฟนชม ที่สนามมอเตอร์ไซค์โชว์ระหว่างประเทศ ในเมืองลอง บีช รัฐแคลิฟอร์เนีย.