โลกาภิวัตน์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน้า 14

โลกาภิวัตน์ 14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

Image # 2.

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกตัวแม่

นักวิทยาศาสตร์อเมริกัน ขุดพบซากโบราณของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกตัวแรก ที่ชื่ออิชิไทโยซอรัส ในจีน มันเคยมีชีวิตอย่างชุกชุม ตามมหาสมุทรต่างๆ เมื่อสมัยไม่ต่ำกว่า 150 ล้านปีมาแล้ว หลายตัวรูปร่างคล้ายโลมาปัจจุบัน และบางตัวก็มีขนาดใหญ่โต พอๆกับวาฬสเปิร์ม.

Image # 3.

มหาอำนาจอวกาศจีนเปิดเผยยานอวกาศ ที่ออกแบบและสร้างขึ้นเอง ที่จะส่งไปลงบนพื้นผิวดาวอังคาร ที่ในงานอุตสาหกรรมจีนระหว่างประเทศ ในนครเซี่ยงไฮ้ จีนได้เร่งมือหนักขึ้น เมื่อได้ข่าวว่าอินเดียสามารถส่งยานเดินทางไปถึงดาวอังคารได้แล้ว.