โลกาภิวัตน์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน้า 10

โลกาภิวัตน์ 10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

Image # 2.
เกณฑ์สิงโตทะเลออกศึก

ผู้ฝึกสอนสิงโตทะเลให้รางวัลที่มันสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จ ในการฝึกซ้อมการกวาดล้างทุ่นระเบิดระหว่างประเทศ ที่กองบัญชาการกลางสหรัฐฯนาวี ในเมืองมานามา มันถูกสวมอุปกรณ์เลเซอร์และโซนาร์ ติดตัวเต็มที่ เพื่อให้ตรวจ ตราและปลดวัตถุต้องสงสัย ใต้นํ้าบริเวณท่าเรือ ซึ่งยาก แก่การดูแลของมนุษย์ งานมาเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว.

Image # 3.

 

เครื่องบินพลังแดด

เครื่องบิน “โซล่าร์ อิมพัลส์” ใช้พลังแสงแดด เตรียมออกบินทดลอง เมื่อต้นเดือนนี้ ยานบินหนัก 2.4 ตัน ปีกกางยาว 72 เมตร ติดแผ่นโซล่าร์เซลล์ 17,000 แผ่น ตามปีกและลำตัว กำหนดจะบิน รอบโลกเป็นช่วงๆ ในปีหน้านี้.