ดอกไม้ไฟ มี 5 ตอน

ผ่าดอกไม้ไฟ 1

Image # 2.

คลิกครับ

จุดกำเนิดของดอกไม้ไฟ2

Image # 3.

คลิกครับ

สีของดอกไม้ไฟ3

Image # 4.

คลิกครับ

ดอกไม้ไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก4

Image # 5.

คลิกครับ

ลุงสำรวยเจ้าของโรงงานดอกไม้ไฟ5

Image # 6.

คลิกครับ

ดูผ่าน youtube Image # 7. http://youtu.be/CV_eO7wr7Iw

http://youtu.be/VlnnNS2cecg

http://youtu.be/jHXwtwGac68

http://youtu.be/ErZnceumDOk

http://youtu.be/6wfZ4Ei9_lI