ทะเลหมอกที่เกาหลีใต้

Image # 2.

ในวีดีโอท่านจะได้เห็นการไหลของหมอก เหมือนกับการไหลของน้ำ คลิกครับ

ดูผ่าน youtube Image # 3. http://youtu.be/e3hZWnZNRoE