การไหลลงบนพื้นเอียง(พลังงานจลน์)

Image # 2.

นั่งบนแผ่นยาง และไถลลงมาบนพื้นเอียง การเคลื่อนที่นี้เกี่ยวข้องกับพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ คลิกครับ

ดูผ่าน youtube Image # 3. http://youtu.be/ozExaTB_Jw8