ไฟฟ้าช๊อตได้อย่างไร 

      อ่านบทความ ทำแบบทดสอบ  และ ทดลองเสมือนจริง (ผ่านมือถือได้)    ท่านจะทราบได้เองว่า ไฟฟ้าช๊อตท่านได้อย่างไร ?

การทดลองเรื่องไฟฟ้าช๊อต

Image # 2.

คลิกเข้าสู่การทดลอง

วิธีการทดลอง

1. ให้ท่าน แกว่งเท้าถูกับพื้นพรม หลายๆที

2. เกิดประจุไฟฟ้าขึ้น  นำนิ้วไปที่ลูกบิด

Image # 3. Thumbnail for John Travoltage
John Travoltage

คลิกทำแบบทดสอบ 5 ข้อ (10 คะแนน)  Image # 4.

รอสักครู่ จึง คลิกดูคะแนน

     ไฟฟ้าดูด คือ การที่มีไฟฟ้ารั่วมายังโครงอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น ฯลฯ จากการชำรุดของอุปกรณ์ แล้วคนเราเอามือไปจับ หรือการที่เอามือที่เปียกน้ำไปเปิดสวิตซ์ไฟ หรือเด็กนำนิ้วไปแหย่ในรูปลั๊กไฟ ทำให้ไฟฟ้าไหลผ่านตัวคน ซึ่งถ้าไฟรั่วเพียงเล็กน้อยก็อาจไม่เป็นอันตรายเพียงแต่รู้สึกเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น แต่ถ้าไฟรั่วเกิน 30 mA ขึ้นไปก็ทำให้ร่างกายบาดเจ็บจนกระทั่งเสียชีวิตได้ภายในไม่กี่วินาทีเลยทีเดียว

     ไฟฟ้าช็อตหรือที่มักเรียกว่าไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้อยู่บ่อยๆ เกิดขึ้นเนื่องจากสายไฟเกิดการชำรุด เช่น มีหนูมากัดสายไฟ หรือสายไฟเสื่อมสภาพเมื่อใช้มาเป็นเวลานาน ทำให้สายไฟย่อยภายใน 2 เส้น คือ เส้น L และเส้น N มาแตะกัน เกิดเป็นความร้อนและประกายไฟขึ้น ซึ่งถ้าสายไฟที่ชำรุดนั้นอยู่ใกล้กับวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงก็ทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้