ไปชมขั้นตอนการผลิตดินสอกัน

Image # 2. 1

Image # 3. 2

Image # 4. 3

Image # 5. 4

    ดินสอผลิตโดยการใส่แกรไฟต์กับผงถ่าน เติมน้ำลงไป ผสมแล้วทำให้เป็นแท่งยาวคล้ายของที่มีลักษณะแหลม เผาในเตาให้แข็ง จากนั้นจุ่มในน้ำมันหรือขี้ผึ้ง เพื่อให้เขียนได้ง่ายขึ้น จากนั้นประกอบเข้ากับไม้ที่เจาะรูไว้ให้เป็นแท่งดินสอ

ฟิสิกส์ดิสคอฟเวอรี่

http://www.rmutphysics.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=2367&Itemid=14