ท่อเก็บเสียงปืน

      ท่อเก็บเสียงปืนมีลักษณะเป็นโลหะทรง กระบอก ภายในเป็นช่องว่างถูกแบ่งด้วยครีบกั้น (baffle) หลายอัน ปริมาตรช่องว่างในท่อเก็บเสียงจะ มีมากกว่าในลำกล้องปืนประมาณ 20-30 เท่า ดังนั้น เมื่อก๊าซร้อนความดันสูงพุ่งออกจากปากกระบอกปืน มาเข้าท่อเก็บเสียงส่วนต้นที่เรียกว่าช่องขยาย (expansion chamber)  ก๊าซร้อนจะขยายตัว  สูญเสียพลังงาน และ ช่องขยายนี้จะคอยดูดซับความร้อนจากก๊าซเอาไว้    เพื่อให้ก๊าซร้อนที่ออกมาจากปลายท่อ มีอุณหภูมิ ความดัน และความเร็วลดลง ซี่งมีผลทำให้เสียงของปืนเบาลงด้วย

Image # 2. 1

Image # 3. 2

Image # 4. 3

Image # 5. 4

Image # 6. 5

Image # 7. 6