บั้งไฟผี หรือ กระสุนที่ยิงจากฝั่งลาว ( เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ)

Image # 2. 11

Image # 3. Ei5BPVrUwAAivc4