ITER เตรียมติดตั้งแม่เหล็กแรงสูงพลังมากกว่าสนามแม่เหล็กโลก 280,000 เท่า (ความรู้ทางฟิสิกส์)

แม่เหล็กพลังสูงเซ็นทรัลโซลินอยด์ (Central Solenoid) แม่เหล็กพลังสูงมากที่สุดในโลก

นักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสในโครงการวิจัยนิวเคลียร์ฟิวชันระหว่างประเทศ (ITER) เตรียมติดตั้งแม่เหล็กพลังสูงเซ็นทรัลโซลินอยด์ (Central Solenoid) เข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาบริเวณเมืองเซาเปาดูโรนตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแหล่งพลังงานในลักษณะใกล้เคียงดวงอาทิตย์เทียมบนโลก

เมื่อติดตั้งครบทุกชิ้นแม่เหล็กพลังสูงเซ็นทรัลโซลินอยด์ (Central Solenoid) จะมีความสูง 60 ฟุต เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 ฟุต น้ำหนักประมาณ 1,000 ตัน ชิ้นส่วนของแม่เหล็กพัฒนาโดยบริษัท General Atomics ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนส่งมายังประเทศฝรั่งเศส แม่เหล็กสามารถเป็นตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดสร้างความร้อนและทนต่อแรงกดดันมหาศาลสำหรับการผลิตนิวเคลียร์ฟิวชัน สร้างสนามแม่เหล็กได้แรงกว่าสนามแม่เหล็กของโลกประมาณ 280,000 เท่า เปรียบเทียบกับสิ่งก่อสร้างบนโลกแม่เหล็กพลังสูงเซ็นทรัลโซลินอยด์มีพลังมากพอที่จะยกเรือบรรทุกเครื่องบินได้ทั้งลำ

สำหรับการติดตั้งแม่เหล็กพลังสูงเซ็นทรัลโซลินอยด์จะถูกติดตั้งเข้ากับเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชันแบบโทคาแมค (Tokamak) ทำหน้าที่จำลองปฏิกิริยานิวเคลียร์ในลักษณะใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์ การรวมกันของอะตอมไฮโดรเจนหนึ่งคู่และสร้างอะตอมฮีเลียมพร้อมปล่อยพลังงานความร้อนสูง 150 ล้านองศาเซลเซียส น้ำที่ถูกสูบผ่านเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชันจะได้รับความร้อนและเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำ นักวิทยาศาสตร์นำไอน้ำที่ได้ไปใช้หมุนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

โครงการวิจัยนิวเคลียร์ฟิวชันระหว่างประเทศ (ITER) การพัฒนานิวเคลียร์ฟิวชันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศนับเป็นหนึ่งในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลก โครงการนี้เริ่มต้นในปี 2007 จากความร่วมมือของหลายประเทศ เช่น จีน สหภาพยุโรป อเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รัสเซีย ออสเตรเลีย คาซัคสถาน

ปัจจุบันโครงการวิจัยนิวเคลียร์ฟิวชันระหว่างประเทศ (ITER) อยู่ในระหว่างการพัฒนาทีมวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์มีแผนการเดินปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันระยะแรกในปี 2025 และเดินเครื่องเต็มระบบในปี 2035 หากการทดสอบประสบความสำเร็จจะเป็นก้าวสำคัญของมนุษยชาติ ในการสร้างแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ยั่งยืน พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันมีความสะอาดและปลอดภัยมากกว่าพลังงานนิวเคลียร์ฟิชชัน

Image # 2. ITER เตรียมติดตั้งแม่เหล็กแรงสูงพลังมากกว่าสนามแม่เหล็กโลก 280,000 เท่า

Image # 3. ITER เตรียมติดตั้งแม่เหล็กแรงสูงพลังมากกว่าสนามแม่เหล็กโลก 280,000 เท่า

Image # 4. ITER เตรียมติดตั้งแม่เหล็กแรงสูงพลังมากกว่าสนามแม่เหล็กโลก 280,000 เท่า

แหล่งที่มา futurism.com , miamiherald.com , newscientist.com , iter.org

แม่เหล็กคืออะไร

Image # 5. Magnet-(1).jpg

Image # 6. magnet.jpg

Image # 7. NewMagnet.jpg

      แม่เหล็กในธรรมชาติ เป็นที่รู้จักกันมานานแล้ว โดยการสังเกตพบว่ามีสินแร่เหล็กบางชนิดที่สามารถดูดเศษเหล็กต่างๆเข้ามาติดได้ หลังจากนั้นจึงมีผู้คิดค้นเพื่อนำแม่เหล็กมาใช้งานกันแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน ปกติแล้วถ้านำแท่งแม่เหล็กไปแขวนลอยไว้อย่างอิสระปลายทั้งสองข้างของมันจะชี้ไปทางทิศเหนือและทิศใต้โดยอัตโนมัติ โดยปลายข้างที่ชี้ไปทางทิศเหนือเรียกว่า “ขั้วเหนือหรือขั้ว N” และปลายข้างที่ชี้ไปทางทิศใต้เรียกว่า “ขั้วใต้หรือขั้ว S” ซึ่งต่อมาได้นำ หลักการนี้ไปใช้ทำเข็มทิศช่วยในการเดินเรือ
     แม่เหล็กนั้นมีความสัมพันธ์กับไฟฟ้าอย่างมาก เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดจำเป็นต้องใช้แม่เหล็กหรือหลักการของแม่เหล็กประกอบในการนำมาใช้งานต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดในรถยนต์ ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเยนเนอเรเตอร์ (Generator) เป็นต้น