โคคา-โคล่าลองใช้ขวดกระดาษครั้งแรก (คลิป)

Image # 2. 20210213052637_new18

โคคา-โคล่า บริษัทเครื่องดื่มอัดลมยักษ์ใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา เตรียมทดสอบขวดบรรจุทำจากกระดาษ เป็นครั้งแรก ส่วนหนึ่งของความพยายามระยะยาว ในการกำจัดพลาสติก ออกจากบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท

ขวดกระดาษต้นแบบ ผลิตโดยบริษัทเปโบโก (Paboco) ในเดนมาร์ก จากเปลือกกระดาษที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ซึ่งยังคงบรรจุซับพลาสติกบางๆ