หัวขาดกับการหักเหของแสง (ความรู้ทางฟิสิกส์)

 

via GIPHY

Image # 2. 155624

คลิก  Image # 3. hd-people-mobile-image-750x352px

ความรู้ทางฟิสิกส์

การหักเหของแสง (Refraction)

เกิดจากการที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่างกัน เป็นผลทำให้ทิศทางของแสงเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งในขณะที่แสงเกิดการหักเหก็จะเกิดการสะท้อนของแสงขึ้นพร้อมๆ กันด้วย ดังรูป

Image # 4.