นาซ่าผงะพบคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม บนดวงจันทร์บริวารดาวพฤหัสบดี

Image # 2. นาซ่าผงะพบคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม บนดวงจันทร์บริวารดาวพฤหัสบดี

นาซ่าผงะพบคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม บนดวงจันทร์บริวารดาวพฤหัสบดี

คลิก  Image # 3. hd-people-mobile-image-750x352px

นาซ่าผงะพบคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม – วันที่ 12 ม.ค. ไซแอนส์ไทมส์รายงานว่า องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือนาซ่า ค้นพบคลื่นวิทยุเอฟเอ็มมาจากหนึ่งในดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดี นับเป็นการค้นพบคลื่นวิทยุเอฟเอ็มครั้งแรกบนดวงจันทร์บริวาร

คลื่นวิทยุเอฟเอ็มนี้ถูกตรวจพบโดยยานสำรวจจูโน่ คลื่นมีแหล่งกำเนิดมาจาก “แกนีหมีด” หนึ่งในดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสฯ เป็นดวงจันทร์บริวารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 5,268 กิโลเมตร (ดวงจันทร์ของดาวเคราะห์โลกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3,474.2 ก.ม.)

Image # 4. นาซ่าผงะพบคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม

 

คลิกที่นี่