ฟิสิกส์ดิสคอฟเวอรี่ มอบ Meb mobile e-book คอนเซ็ปต์ฟิสิกส์ ม.4 เรื่องงานและพลังงาน ของ ผศ.สุชาติ สุภาพ

book_detail_large

ฟิสิกส์ดิสคอฟเวอรี่ มอบ Meb mobile e-book คอนเซ็ปต์ฟิสิกส์ ม.4 เรื่องงานและพลังงาน ของ ผศ.สุชาติ สุภาพ

เป็นหนังสือที่เน้นการสื่อความหมายด้วยรูปภาพ ทำให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบในชั้นเรียน หรือสอบเรียนต่อ

คลิกค่ะ  ฟรี

คลิก  Image # 2. hd-people-mobile-image-750x352px