ฟิสิกส์ดิสคอฟเวอรี่ มอบ นายอินทร์ e-book เรื่อง ฟิสิกส์เบื้องต้น ฟิสิกส์ทั่วไป 2 ของ ผศ. สุชาติ สุภาพ

middle

ฟิสิกส์ดิสคอฟเวอรี่ มอบ นายอินทร์ e-book เรื่อง ฟิสิกส์เบื้องต้น ฟิสิกส์ทั่วไป 2 ของ ผศ. สุชาติ สุภาพ

เป็นหนังสือที่เน้นการสื่อความหมายด้วยรูปภาพ ทำให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบในชั้นเรียน หรือสอบเรียนต่อ

คลิกที่นี่  ฟรี

Image # 2. Google_play_store_logo-696x390   1

ดูหนังสือได้ โดยผ่านแอพของนายอินทร์

Image # 3. messageImage_1579750805381