คิดค้น “ซูเปอร์ไวท์” สีขาวสว่างจ้าที่สุดในโลก คู่ตรงข้าม “แวนตาแบล็ก”

Image # 2. รูปหยินหยาง

yinyangblack

ฟิสิกส์ดิสคอฟเวอรี่ กับ สีดำและสีขาว

คลิก  Image # 3. hd-people-mobile-image-750x352px

เมื่อเอ่ยถึงเฉดสีที่ดำมืดมิดที่สุดในโลก หลายคนคงรู้จัก “แวนตาแบล็ก” (Vantablack) ซึ่งดูดกลืนแสงได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถคิดค้นสีคู่ตรงข้ามของมันที่มีความขาวแบบสุดขั้ว หรือที่เรียกว่าสี “ซูเปอร์ไวท์” (Super White) ซึ่งสะท้อนแสงได้ในระดับสูงเทียบเท่ากันแล้ว

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเพอร์ดูของสหรัฐฯ เผยแพร่ผลงานการคิดค้นดังกล่าวในวารสาร Cell Reports Physical Science โดยระบุว่าสีซูเปอร์ไวท์มีความขาวสว่างจ้าสูงที่สุดในโลก สามารถสะท้อนโฟตอนหรืออนุภาคของแสงที่ตกกระทบได้ถึง 95.5% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าสีกันความร้อนทั่วไปที่ใช้ทาภายนอกตัวอาคาร โดยสีขาวแบบเดิมจะสะท้อนแสงได้ราว 80-90% เท่านั้น ทั้งยังไม่สามารถลดอุณหภูมิภายในอาคารบ้านเรือนได้มากเท่าใดนัก

ศาสตราจารย์ หรวน ซิ่วหลิน ผู้นำทีมวิจัยบอกว่า สีซูเปอร์ไวท์เป็นวัสดุอะคริลิก (acrylic) ที่ทำจากอนุภาคของหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งมีความหนาแน่นสูง อนุภาคดังกล่าวจะมีขนาดเล็กใหญ่คละเคล้าปะปนกันหลายแบบ ทำให้สามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ได้ในทุกช่วงความยาวคลื่น

สีซูเปอร์ไวท์ลดอุณหภูมิของตัวอาคาร โดยใช้หลักการทำความเย็นด้วยการแผ่รังสีความร้อน (radiative cooling) ซึ่งทำให้พื้นผิวภายนอกและอากาศภายในเย็นลงโดยไม่สิ้นเปลืองพลังงาน ต่างจากการทำความเย็นด้วยเครื่องปรับอากาศซึ่งทำให้เกิดปรากฎการณ์เกาะร้อน (heat island) ในเมืองใหญ่ต่าง ๆ และส่งผลกระทบให้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกเลวร้ายลง

 Image # 4. อาคารหลายแห่งใช้สีขาวทาที่ผนังด้านนอกเพื่อสะท้อนแสงแดด ซึ่งช่วยลดความร้อนภายในลงได้บ้าง
Getty Images

อาคารหลายแห่งใช้สีขาวทาที่ผนังด้านนอกเพื่อสะท้อนแสงแดด ซึ่งช่วยลดความร้อนภายในลงได้บ้าง

จากการทดสอบพบว่า สีซูเปอร์ไวท์สามารถลดอุณหภูมิของพื้นผิวอาคารให้เย็นลงกว่าอากาศโดยรอบได้อย่างน้อย 1.7 องศาเซลเซียส แม้จะอยู่ท่ามกลางแดดเผายามเที่ยงวันก็ตาม ส่วนในเวลากลางคืน สีขาวชนิดนี้สามารถลดอุณหภูมิพื้นผิวและภายในตัวอาคารให้เย็นลงกว่าอากาศด้านนอกได้ถึง 10 องศาเซลเซียส

อย่างไรก็ตาม “ซูเปอร์ไวท์” นั้นยังเป็นเพียงชื่อเรียกชั่วคราว และจะมีการตั้งชื่อสีขาวชนิดนี้อย่างเป็นทางการต่อไป

“สีนี้ทนทานต่อการขูดขีด ทนต่อสภาพอากาศรุนแรงและกันน้ำ ทั้งยังมีกระบวนการผลิตที่ไปกันได้กับโรงงานทั่วไปในปัจจุบัน ทำให้เชื่อได้ว่าจะมีราคาไม่สูงเกินไปนักและสามารถผลิตเพื่อการค้าได้ในเร็ว ๆ นี้” ศ. หรวนกล่าวปิดท้าย

https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/sci-tech/news_5187708