นาซ่าไฟเขียวโนเกียปักเสา4Gบนดวงจันทร์

Image # 2. นาซ่าไฟเขียวโนเกียปักเสา4Gบนดวงจันทร์

นาซ่าไฟเขียวโนเกียปักเสา4Gบนดวงจันทร์

คลิก  Image # 3. hd-people-mobile-image-750x352px

นาซ่าไฟเขียวโนเกียปักเสา4Gบนดวงจันทร์ – วันที่ 19 ต.ค. ซีเอ็นเอ็นรายงานว่า เบล แล็บส์ ของโนเกีย ผู้พัฒนาเทคโนโลยีจากฟินแลนด์ ได้สิทธิในสัมปทานโครงการก่อสร้างเครือข่ายการสื่อสารบนพื้นผิวดวงจันทร์จากองค์กรบริหารการบินและอวกาศสหรัฐอเมริกา หรือนาซ่า

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้ทางโนเกียจะเดินหน้าโครงการก่อสร้างเครือข่ายการสื่อสารยุคที่ 4 หรือ 4G บนพื้นผิวดวงจันทร์ เพื่อไว้ใช้อำนวยความสะดวกให้กับนักบินอวกาศที่ปฏิบัติภารกิจอยู่บนดวงจันทร์ ตามเป้าหมายโครงการก่อสร้างฐานสำรวจบนดวงจันทร์ภายในปี 2571

สัมปทานดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายโครงการที่ทางนาซ่าว่าจ้างเอกชนเพื่อการก่อสร้างต่างๆ บนฐานดวงจันทร์มูลค่า 370 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท อาทิ การผลิตไฟฟ้า การแช่แข็ง หุ่นยนต์ ลานจอดยานอวกาศ และการสื่อสารอย่าง 4G

รายงานระบุว่า ทางเบลแล็บส์จะใช้งบก่อสร้างราว 14.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 16.5 ล้านบาท ตั้งเสาเครือข่าย 4G เพื่อทำให้การปฏิบัติภารกิจและอยู่อาศัยบนพื้นผิวดวงจันทร์มีความความสะดวกมากขึ้น มากกว่าที่นักบินต้องใช้คลื่นวิทยุติดต่อกัน

https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/sci-tech/news_5143559
ความใหญ่เทอะทะ  ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้โนเกียล้ม